Home Nieuw Jeugdrubriek Amfibieen en Reptielen, Vissen, Weekdieren en Overige ongewervelden Insecten Paddestoelen Planten Spinnen Vogels Zoogdieren Filmpjes Varia Index Zoeken Foto(s) van de week Mailformulier Bronnen en Links Boomgaard
technische ondersteuning
stichting.stippen.nl


Overige vogels

terug naar Vogels

AALSCHOLVER
Phalacrocorax carbo

2005
Beurzerbeek
2006
Wandersweg
7 februari 2008
Groenlose Slinge
15 maart 2008:3
Hilgelo
9 mei 2008
Slinge beek bij Loytink
30 januari 2009
Slingebeek bij Loytink
M.H.

BLAUWE KIEKENDIEF
Circus cyaneus

17 januari 2007
Wandersweg
M.H.

BLAUWE REIGER
Ardea cinerea

3 augustus 2005:5 overvliegend,
2006
2007
Wandersweg
15 maart 2008
Hilgelo
M.H.

Zie de speciale fotopagina

BOKJE
Lymnocryptes minimus

15 maart 2008: 3
Hilgelo
M.H.


BOOMKLEVER
Sitta europaea

zie ook Filmpjes: Boomklever met hazelnoot.

13 juli 2007
Beijersdiek
27 januari 2009
Slinge bij Loytink
26 september 2010
Wandersweg
M.H.

BOOMKRUIPER
Certhia brachydactyla

8 september 2006:1 ter plaatse.
Wandersweg
27 januari 2009
Slingebeek bij Loytink
M.H.

Zie de speciale fotopagina

BOOMVALK
Falco subbuteo

17 juli 2005:overvliegend
Wandersweg
M.H.BOSUIL
Strix aluco

augustus t/m november 2006:roepend.
19 oktober 2007::roepend.
18 november 2008:roepend
Wandersweg
M.H.


BUIZERD
Buteo buteo


Zie de speciale fotopagina
klik om het geluid te horen klik om extra info te zien

DODAARS
Tachybaptus ruficollis

7 februari 2008
Slingebeek
9 mei 2008
Slingebeek
26 september 2008
6 november 2008:5
30 januari 2009:1
Slingebeek
M.H.
15 juli 2013, oude met drie jongen,foto's op de fotopagina
Beurzerbeek
Bert van Jaarsveld

FAZANT
Phasianus colchicus

2005.
2006.
Wandersweg
M.H.
13 juli 2007
Beijersdiek
19 juni 2008
winter/voorjaar 2010: hen en haan
18 december 2010: hen
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

FUUT
Podiceps christatus

2 oktober 2005
Beurzerbeek
18 december 2011
Hilgelo
M.H.

GEOORDE FUUT
Podiceps nigricollis

26 mei 2008
1 mei 2014
mei 2015
het Hilgelo
waarnemingen en foto's:
Bert van Jaarsveld


Zie de speciale fotopagina

GROTE ZILVERREIGER
Casmerodius albus

25 maart 2008
27 maart 2008
Poel Wormskampweg
M.H.
1 maart 2010
Beurzerbeek
Bert van Jaarsveld
30 december 2011
Wandersweg
M.H.

GRUTTO
Limosa limosa

27 maart 2009: 1 roepend
Wandersweg 5
M.H.


HAVIK
Accipiter gentilis

29 juni 2010
Wormskampweg bos Keveskamp
M.H.

HOLENDUIF
Columba oenas

6 augustus 2006.
13 mei 2008:2
Wandersweg
21 mei 2008: 2
Morskers-Driehuisweg
27 mei 2008
14 januari 2010
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

HOUTDUIF
Columba palumbus

2005:meerdere nesten.
2006:meerdere nesten.
5 mei 2007
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina
klik om het geluid te horen 

HOUTSNIP
Scolopax rusticola

12 januari 2013:2 opvliegend
De Heugte
M.H.


KERKUIL
Tyto alba

16 april 2012: 's nachts roepend
Wandersweg
M.H.


KIEVIT
Vanellus vanellus

10 december 2005.
14 februari 2006: 2 ter plaatse.
30 november 2006: 5 ter plaatse.
25 februari 2007: 5 roepend.
maart,april,mei 2008:meerdere dieren
5 februari 2009: 1
17 april 2011
Wandersweg
M.H.

klik om het geluid te horen 

KLEINE MANTELMEEUW
Larus fuscus

19 juni 2011
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

KOEKOEK
Cuculus canorus

26 april 2006:roepend.
Wandersweg
21 mei 2007:roepend.
Beijersdiek
M.H.


klik om het geluid te horen 

KOKMEEUW
Larus ridibundus

2005.
2006.
17 april 2007
Wandersweg
M.H.

klik om het geluid te horen 

KRAANVOGEL
Grus Grus

15 maart 2006: 50 overvliegend
3 maart 2007: 50 overvliegend.
Wandersweg
M.H.
10 januari 2008: 16
omgeving Greuneweg
Jan Stronks
30 maart 2008, 20.00 uur: 3
Lemmenesweg
1 december 2009: 39 overvliegend
8 maart 2011: 30 + 100 overvliegend
Wandersweg
M.H.

MEERKOET
Fulica atra

2005.
2006.
4 maart 2007: roepend.Beurzerbeek
15 maart 2008
Hilgelo
9 mei 2008: meerdere
Slingebeek bij Loytink
14 mei 2008
Beurzerbeek Meddoscheweg
Poel Wormskampweg: oude met 2 jongen
7 oktober 2008: 2
Beurzerbeek / Meddoscheweg
7 april 2009
Beurzerbeek bij Meddoscheweg
M.H

Zie de speciale fotopagina

OEVERLOPER
Actitis hypoleucos

foto's Bert van Jaarsveld, Hilgelo,april 2011

18 juli 2007
Morskers-Driehuisweg, Slingebeek
9 mei 2008
Slingebeek,Loytink
M.H.

Zie de speciale fotopagina

OOIEVAAR
Ciconia ciconia

Familie: Ooievaars (Ciconiidae)

6 april 2011
Wandersweg
M.H
17 april 2013: 2 op nest
Goorweg
Ans Prinsen

PATRIJS
Perdix perdix

30 september 2005:3 foeragerend.
2006.
11 april 2007 's avonds:roepend.
13 maart 2008: 3 opvliegend
8 mei 2008: 1 bij de schapen van de buren.
18 mei 2008: 2
Wandersweg
3 november 2008: 7
Lemmenesweg
M.H.klik om het geluid te horen 

RANSUIL
Asio otus

26 februari 2016
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

RODE WOUW
Milvus milvus

4 mei 2010
Wormskampweg
M.H.


SCHOLEKSTER
Haematopus ostralegus

2005:overvliegend.
2006:overvliegend.
17 mei 2007: overvliegend en roepend.
17 juni 2007: overvliegend en roepend.
voorjaar 2010:regelmatig fouragerend, overvliegend en roepend.
Wandersweg
M.H.
8 mei 2010:fouragerend (foto's)
Goorweg
Ans Prinsen

SPERWER
Accipiter nisus

2005.
2006.
8 april 2007
28 juli 2007
Wandersweg
6 november 2008
Slingebeek,Loytink
20 maart 2010
Wandersweg: vrouwtje slaat vink
M.H.
9 mei 2010: met prooi
Goorweg
Ans Prinsen

Zie de speciale fotopagina

STEENUIL
Athene noctua

zie ook Filmpjes

De Steenuil is onze kleinste uil, 21-23 cm. groot met een vleugelspanwijdte van 54-58 cm.
De uil is ook deels overdag actief.
Voor meer informatie zie ook Steenuilen 2006 en Steenuilen 2007


2005:vastgesteld territorium.
2006:vastgesteld territorium.
2007:roepend.
vastgesteld territorium
2008:vastgesteld territorium
Wandersweg
M.H.

TORENVALK
Falco tinnunculus

2005.
2006.
Wandersweg
M.H.

TURKSE TORTEL
Streptopelia decaocto

28 september 2005
24 februari 2008
Wandersweg
M.H.

WATERHOEN
Gallinula chloropus

2005.
2006.
Beurzerbeek
M.H.
poel Beijersdiek/Meddoseweg
M.H.

WATERSNIP
Gallinago gallinago

15 maart 2008
Hilgelo
KNNV


WESPENDIEF
Pernis apivorus

9 augustus 2010
Wandersweg
M.H.

WULP
Numenius arguata

8 maart 2006: 2 ter plaatse.
24 februari 2007: 2 ter plaatse, roepend.
30 april 2007
20 februari 2009: zingend
Wandersweg
M.H.

IJSVOGEL
Alcedo atthis

foto's Bert van Jaarsveld
maart 2007
Wormskampweg
Linde te Koppele
19 september 2008
brug Beurzerbeek Morskersdriehuisweg
M.H.
2 oktober 2011
Groenlose Slinge
Bert van Jaarsveld
september 2013
Hilgelo
Bert van Jaarsveld

^top^