Home Nieuw Jeugdrubriek Amfibieen en Reptielen, Vissen, Weekdieren en Overige ongewervelden Insecten Paddestoelen Planten Spinnen Vogels Zoogdieren Filmpjes Varia Index Zoeken Foto(s) van de week Mailformulier Bronnen en Links Boomgaard
technische ondersteuning
stichting.stippen.nl


Eendvogels

Orde Eendvogels of Anseriformes

terug naar Vogels


BERGEEND
Tadorna tadorna

14 april 2012:1 mannetje in odergelopen deel weiland.
Wandersweg
M.H.

BRANDGANS
Branta leucopsis

10 februari 2006:1 foeragerend
Wandersweg
M.H.


CANADESE GANS
Branta canadensis

29 januari 2010
Beurzerbeek (foto links)
Bert van Jaarsveld
26 maart 2012
Wandersweg (foto rechts)
M.H.


CASARCA
Tadorna ferruginea

21 oktober 2007
Lemmenesweg
M.H.

EIDER
Somateria mollissima

november 2012: man juveniel (foto links)
maart 2013: man (foto rechts)
Het Hilgelo
foto's en waarnemingen Bert van Jaarsveld

Zie de speciale fotopagina

GRAUWE GANS
Anser anser

8 februari 2008
Wandersweg
23 oktober 2008:overvliegend
Slinge / Morskersdriehuisweg
7 april 2009: paartje
Scheurvorenweg
M.H.

GROTE ZAAGBEK
Mergus merganser

25 januari 2010
Hilgelo
Bert van Jaarsveld
15 februari 2010
Beurzerbeek
Bert van Jaarsveld

Zie de speciale fotopagina

GROTE ZEE-EEND
Melanitta fusca

15 maart 2008:vrouwtje
23 maart 2008:vrouwtje
Hilgelo
M.H.

KNOBBELZWAAN
Cygnus olor

25 september 2005
Beurzerbeek
M.H.
1 juli 2007
Beurzerbeek
24 april 2008:broedend
9 mei 2008:1
Groenlose Slinge
M.H.

KOLGANS
Anser albifrons

10 februari 2006:15 foeragerend.
21 oktober 2007
Lemmenesweg
M.H.

KUIFEEND
Aythya fuligula

foto links het mannetje, rechts het vrouwtje.

28 juni 2007
Slinge, Morskersdriehuisweg
15 maart 2008
Hilgelo
9 mei 2008
Slingebeek,Loytink
M.H.

MANDARIJNEEND
Aix galericulata

30 september 2006: 6 ter plaatse.
poel Wormskampweg
M.H.

MUSKUSEEND
Cairina moschata

Escape

15 maart 2008
Hilgelo
M.H.
18-09-2012
Groenlose Slinge,eend met 11 jongen,
waarneming en foto(r) Bert van Jaarsveld


Zie de speciale fotopagina

NIJLGANS
Alopochen aegyptiaca

2006
2007
2008
Wandersweg
21 april 2008:paartje
poel Wormskampweg
9 juli 2008:paartje met jongen
Wormkampsweg
17 februari 2009: bij Toendrarietganzen
16 oktober 2011
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina
klik om het geluid te horen 

RIETGANS SPEC.
Anser fabalis/serriostris

10 februari 2006:15 foeragerend
Lemmenesweg
M.H.


ROODSCHOUDERTALING
Callonetta leucophrys

Ook Ringtaling genoemd, Exoot

05 april 2010
Hilgelo
Bert van Jaarsveld

SLOBEEND
Anas clypeata

15 maart 2008
Hilgelo
M.H.

TOENDRARIETGANS
Anser serrirostris

21 oktober 2007
Lemmenesweg
M.H.

WILDE EEND
Anas platyrhynchos

2005.
2006.
Wandersweg
Wormskampweg (foto links)
28 juni 2007:
Slinge, Morskersdriehuisweg (foto rechts)
21 april 2008: 1 woerd
poel Wormskampweg
24 april 2008:eend met 11 kleine jongen
9 mei 2008
Groenlose Slinge (Loytink)
M.H.

Zie de speciale fotopagina

WINTERTALING
Anas crecca

15 maart 2008
Hilgelo
21 april 2008:paartje
Poel Wormskampweg
M.H.

Z0MERTALING
Spatula querquedula

25 maart 2019
Wandersweg kikkerpoel 2 paartjes
M.H.

^top^