Home Nieuw Jeugdrubriek Amfibieen en Reptielen, Vissen, Weekdieren en Overige ongewervelden Insecten Paddestoelen Planten Spinnen Vogels Zoogdieren Filmpjes Varia Index Zoeken Foto(s) van de week Mailformulier Bronnen en Links Boomgaard
technische ondersteuning
stichting.stippen.nl


Zangvogels

Orde Zangvogels of Passeriformes

terug naar Vogels
APPELVINK
Coccothraustes coccothraustes

27 december 2010
Wandersweg
M.H.


BARMSIJS SPEC.
Carduelis cabaret/flammea

19 november 2011
De Heugte
Jan Stronks


BEFLIJSTER
Turdus torquatus

21 april 2008:vrouwtje,foeragerend
Wandersweg
M.H.

BOERENZWALUW
Hirundo rustica

zie ook Filmpjes

2005:meerdere nesten.
2006:meerdere nesten.
2007:idem
2008: 10 april de eerste, 19 april weer in de schuur
2010: 30 maart de eerste, twee in de schuur.
2011: 7 april de eerste
Wandersweg
M.H.

BONTE VLIEGENVANGER
Ficedula hypoleuca

24 april 2006:zingend.
Wandersweg
M.H.

BOOMPIEPER
Anthus trivialis

25 april 2011
Detersbos
M.H.

Zie de speciale fotopagina
klik om het geluid te horen klik om extra info te zien

BOSRIETZANGER
Acrocephalus palustris

13 juli 2007
Giffelweg:zingend.
M.H.


BRAAMSLUIPER
Sylvia curruca

18 juli 2005
Wandersweg
M.H.
EKSTER
Pica pica

zie ook Filmpjes

2005.
2006.
29 mei 2007
Wandersweg
M.H.

klik om het geluid te horen 

GAAI
Garrulus glandarius

2005.
2006.
Wandersweg
M.H.

GEELGORS
Emberiza citrinella

24 september 2006
15 januari 2007
Wandersweg
M.H.
8 juli 2007
Greuneweg, Armenbos
20 oktober 2008
Scheurvorenweg, poel
4,6 april 2009
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

GEKRAAGDE ROODSTAART
Phoenicurus phoenicurus

zie ook Filmpjes

23 april 2006:zingend.
4 mei 2007:zingend
20 mei 2007:zingend.
22 april 2008: mannetje
23 mei 2010: mannetje
9 april 2011: mannetje
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

GELE KWIKSTAART
Motacilla flava

19 april 2011: 2 foeragerend.
28 april 2013: 1 fouragerend
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

GLANSKOP
Poecile palustris

Familie: Mezen (Paridae)

24 februari 2013: 2
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

GOUDHAAN
Regulus regulus

23 maart 2006: 2 foeragerend.
Wandersweg
M.H.


GOUDVINK
Pyrrhula pyrrhula

5 februari 2007
Wandersweg
23 oktober 2008
Scheurvorenweg, poel
12 december 2008: 6
Wormkampsweg
M.H.
25 januari 2010
Hilgelo
Bert van Jaarsveld

Zie de speciale fotopagina

GRASMUS
Sylvia communis

21 juli 2005
Wandersweg
M.H.


klik om het geluid te horen klik om het geluid te horen 

GRASPIEPER
Anthus pratensis

15 maart 2008: 2 overvliegend
Hilgelo
M.H.


GRAUWE VLIEGENVANGER
Muscicapa striata

15 mei 2008
Valkeniersbulten
M.H.

GROENLING
Carduelis chloris

zie ook Filmpjes

oktober 2006.
maart 2007: zingend.
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

GROTE GELE KWIKSTAART
Motacilla cinerea

7 februari 2008
Slingebeek
M.H.

GROTE LIJSTER
Turdus viscivorus

3 mei 2006: foeragerend.
7 februari 2011: zingend
Wandersweg
M.H.


klik om het geluid te horen 

HEGGENMUS
Prunella modularis

24 november 2005
9 januari 2006
14 december 2007
23 februari 2009:zingend
1 november 2011
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina
klik om het geluid te horen 

HUISMUS
Passer domesticus

zie ook Filmpjes

2005:meerdere nesten.
2006:meerdere nesten.
26 februari 2007: ongeveer 20 kwetterend.
Wandersweg
M.H.

HUISZWALUW
Delichon urbicum

2005:meerdere nesten.
2006:meerdere nesten.
Wandersweg
M.H.

KAUW
Corvus monedula

2005.
2006.
29 mei 2007:jonge kauwen bedelend.in de schoorsteen
12 februari 2008:kauwen op de schoorsteen
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

KEEP
Fringilla montifringilla

21 december 2010
16 maart 2011
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

KLEINE KAREKIET
Acrocephalus scirpaceus

22 juli 2007:
zingend.
zingend.
Meddoseweg, Beurzerbeek.
3 mei 2008
Meddosche Veen
M.H.


klik om het geluid te horen 

KNEU
Carduelis cannabina

19 maart 2007:zingend
23 april 2012:zingend
Wandersweg
M.H.

KOOLMEES
Parus major

2005.
2006.
2007.
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

KOPERWIEK
Turdus iliacus

in gezelschap van een Kramsvogel.

17 januari 2008
Wandersweg
12 februari 2008
Beijersdiek
M.H.

klik om het geluid te horen 

KRAMSVOGEL
Turdus pilaris

13 november 2005:6 ter plaatse.
29 januari 2006.
25 april 2007
6 augustus 2007
3 april 2008: 1 ter plaatse
5 februari 2009: 10 overvliegend
Wandersweg
M.H.

KUIFMEES
Lophophanes cristatus

29 mei 2008
Valkeniersbult
M.H.

MEREL
Turdus merula

2005.
2006.
25 februari 2007:heel zachtjes zingend.
7 augustus 2010
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

NACHTEGAAL
Luscinia megarhynchosklik om het geluid te horen klik om het geluid te horen klik om het geluid te horen klik om extra info te zien

PIMPELMEES
Cyanistes caeruleus

2005.
2006.
24 februari 2007: roepend.
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

PUTTER
Carduelis carduelis

15 maart 2008:2
Hilgelo
KNNV
3 mei 2008: 2
Hilteweg
M.H.

RIETGORS
Emberiza schoeniclus

Bij de geluidsopname is ook een Kleine karekiet te horen

klik om het geluid te horen klik om extra info te zien

RINGMUS
Passer montanus

2005.
2006:vastgesteld territorium.
Wandersweg
M.H.

ROEK
Corvus frugilegus

2005.
2006.
Wandersweg
M.H.

ROODBORST
Erithacus rubecula

2005.
2006.
Wandersweg
M.H.
4 maart 2007: zingend.
Beurzerbeek
21 april 2008
Poel Wormskampweg
M.H.
november 2011
Goorweg
Ans Prinsen
18 december 2011
Hilgelo
M.H.

Zie de speciale fotopagina

SIJS
Carduelis spinus

eind februari, maart 2008
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

SPOTVOGEL
Hippolais icterina


21 mei 2007
Beijersdiek
23 mei 2010
Wandersweg
M.H.


klik om het geluid te horen klik om het geluid te horen klik om het geluid te horen 

SPREEUW
Sturnus vulgaris

zie ook Filmpjes

2005: meerdere nesten.
2006: meerdere nesten.
Wandersweg
M.H.

SPRINKHAANZANGER
Locustella naevia

3 mei 2008
Meddosche Veen
M.H.


klik om het geluid te horen 

STAARTMEES
Aegithalos caudatus


Zie de speciale fotopagina
klik om extra info te zien

TAPUIT
Oenanthe oenanthe

22 april 2007
20 augustus 2007
Wandersweg
M.H.

TJIFTJAF
Phylloscopus collybita

2005.
2006.
maart 2007: alarmroep.
Wandersweg
21 mei 2007: zingend.
Beijersdiek
15 maart 2008:roepend
Hilgelo
6 april 2008
Wandersweg
20 maart 2010: zingend
18 maart 2012: roepend
M.H.

klik om het geluid te horen 

TUINFLUITER
Sylvia borin

23 mei 2007
Beijersdiek
8 mei 2008
Slingebeek bij Loytink
M.H.

klik om het geluid te horen klik om het geluid te horen 

VELDLEEUWERIK
Alauda arvensis

5 maart 2006:zingend.
19 februari 2007: zingend.
13 maart 2008: 2 zingend
6 april 2009: zingend
14 maart 2010: zingend
Wandersweg
M.H.VINK
Fringilla coelebs

zie ook Filmpjes

mannetje

2005.
2006.
10 maart 2007:zingend.
16 maart 2011
Wandersweg
M.H.

Zie de speciale fotopagina

VINK
Fringilla coelebs

vrouwtje

2006
16 0ktober 2007
Wandersweg
M.H.

VUURGOUDHAAN
Regulus ignicapilla

29 september 2007
Wandersweg
2007


WIELEWAAL
Oriolus oriolus

Voor meer informatie zie ook Wielewalen

18 juli 2005:8 ter plaatse.
29 april 2006:roepend.
Wandersweg
21 mei 2007:roepend.
Beijersdiek
9 mei 2008
Slingebeek,Loytink
11 mei 2008
Beijersdiek
2 mei 2009: roepend (de eerste)
Wandersweg
9 mei 2009: roepend en opvliegend
Wandersweg
M.H.

WINTERKONING
Troglodytes troglodytes

11 augustus 2005.
9 januari 2006.
Wandersweg
21 juli 2007
Greuneweg, Valkeniersbulten
16 oktober 2007
Wandersweg
3 mei 2008
Meddosche Veen
2 oktober 2008
Wandersweg
6 november 2008
Slingebeek,Loytink
M.H.

Zie de speciale fotopagina

WITTE KWIKSTAART
Motacilla alba

2005:vastgesteld territorium.
2006:vastgesteld territorium.
Wandersweg
4 maart 2007
Meddoscheweg
29 september 2008:zingend
8 maart 2011: 3
17 maart 2012
Wandersweg
M.H.

klik om het geluid te horen klik om het geluid te horen 

ZANGLIJSTER
Turdus philomelos

2006.
12 maart 2007
Wandersweg
15 maart 2008
Hilgelo
M.H.

Zie de speciale fotopagina
klik om het geluid te horen klik om het geluid te horen 

ZWARTE KRAAI
Corvus corone

2005.
2006.
Wandersweg
M.H.

ZWARTE ROODSTAART
Phoenicurus ochruros

1 april 2009:paartje
9 april 2012, mannetje
Wandersweg
M.H.

ZWARTKOP
Sylvia atricapilla

Het vrouwtje heeft een bruine kop.

9 april 2006:mannetje
Wandersweg
13 juli 2007:vrouwtje
Beijersdiek
24 april 2008:mannetje
Groenlose Slinge
M.H.

^top^