Home Nieuw Jeugdrubriek Amfibieen en Reptielen, Vissen, Weekdieren en Overige ongewervelden Insecten Paddestoelen Planten Spinnen Vogels Zoogdieren Filmpjes Varia Index Zoeken Foto(s) van de week Mailformulier Bronnen en Links Boomgaard
technische ondersteuning
stichting.stippen.nl


Steenuilen 2006

Sinds 1960 is het Steenuilbestand in Nederland met 50-75% afgenomen, in 2000 waren er nog slechts zo'n 6000 broedparen.
Steenuilen hebben vooral muizen en grote insecten als prooidieren en door minder variatie in het landschap kwamen deze minder beschikbaar.
Ook de nestgelegenheid nam af doordat er minder nestholen in knotwilgen, hoogstamfruit en oude gebouwen zijn.


Leden van de Steenuilwerkgroep Zuidoost-Achterhoek doen al sinds 1986 onderzoek naar de broedresultaten van Steenuilen in de Achterhoek, en dus ook in Meddo. Ze plaatsen nestkasten en controleren deze regelmatig.


In Meddo werden in 2006 11 nesten gecontroleerd. Ruw geschat komen er tussen de 40 en 60 paartjes voor in Meddo. Het bestand is momenteel redelijk stabiel, maar vergeleken met 15-20 jaar geleden behoorlijk afgenomen.

De eerste controle vindt plaats vr het broedseizoen om te kijken of de kast nog in goede staat is.
Rond 15-20 april begint het vrouwtje met het leggen van gemiddeld 4 eieren. Na ongeveer een maand komen de jongen uit en nog weer een maand later vliegen ze uit, waarna ze eerst nog een poos in de buurt van, en ook nog in de kast blijven.


Alle nestkasten worden tijdens het broeden bezocht, ondermeer wordt dan gekeken of het vrouwtje geringd is en zoja, waar ze vandaan komt. Het vrouwtje dat hier broedde kwam uit Ruurlo.
Als de jongen nog in de kast zitten en voldoende groot zijn worden ze geringd ....


en ook gewogen en gemeten.

Nadat de kast schoon gemaakt was zijn de drie jongen teruggeplaatst, de vierde werd later in de boom gevonden en ook teruggezet.

De vier jongen die hier geboren werden in 2006 verlieten al op leeftijdsdag 22-24 de kast, een week te vroeg dus. Drie zaten er onder de boom en van de vierde in eerste instantie geen spoor. Bij controle bleek dat de kast heel erg vervuild en nat was, waarschijnlijk doordat de ouders veel regenwormen gevoerd hadden en ten gevolge van het slechte weer. Ook de jongen zagen er smoezelig en verfomfaaid uit.

Uiteindelijk zijn ze op de normale leeftijd van 30+ dagen uitgevlogen.

Eind juli waren ze nog steeds in de buurt.
Op beide foto's staan drie uiltjes!


In augustus waren de jongen vertrokken, de ouden zijn ook de rest van het jaar in de buurt gebleven.....

en dragen hopelijk in 2007 weer bij tot behoud van de soort!


kijk voor meer informatie op de site van STONE, Steenuil Overleg Nederland.

^top^